ZIE PRO+
  1. Startpagina
  2. /
  3. Project Management

Visual project management

Project management diagrammen en andere visualisatie instrumenten voor Project Managers.

Wat is Projectmanagement (PM)?

Projectmanagement is de planning en uitvoering vereist om de doelstellingen en objectieven van een organisatie te bereiken.

Wat doen projectmanagers?

Projectmanagers zijn verantwoordelijk voor de levering van alle onderdelen van een project. Zij maken gebruik van het projectmanagement instrumenten en technieken om werken succesvol te laten verlopen, on tijd en binnen budget.

Wat is project visueel management?

De praktijk ven het gebruik van illustraties en diagrammen om complex gegeven te vertegenwoordigen en te vereenvoudigen, zodat het gemakkelijker is voor bedrijven en hun werknemer projecten te plannen, uitvoeren en controleren.

Evolutie van projectmanagement

Verschillende vormen van projectmanagement gaan terug naar de oude structuren zoals de piramides van Egypte of de Grote Muur. Echter, als praktijk projectmanagement begon te ontwikkelen in de 20e eeuw, toen engineering en -productie bedrijven betere methoden van management en nieuwe manieren om de productiviteit te verbeteren hebben gezocht.

Ondertussen, een directeur van een Frans mijnbouwbedrijf, Henri Fayol, was de pionier van management principes. Sommige van deze nieuwe en belangrijke principes waren vijf leidinggevende posities die het fundament van modern projectmanagement zijn geworden. Fayol wordt vaak gezien als de initiatiefnemer van modern projectmanagement methoden.

Vijf fasen van projectmanagement

  1. Project initiatie
  2. Project planning en ontwerp
  3. Projectuitvoering
  4. Project nazicht en beheer
  5. Project afsluiting en oplevering

Projectmanagement fasen en functies diagram

Rond dezelfde tijd, een productiviteit raadsman, Henry Gantt, was de pionier van de visualisaties dat maakte het gemakkelijk voor iedereen in een organisatie het management processen en programs te begrijpen. Zijn diagrammen zijn snel een populair projectmanagement instrument geworden voor de planning, controle en monitoring van de voortgang van werkzaamheden. Hij wordt gezien als een voorloper van projectmanagement en, tot heden, Gantt diagrammen zijn het belangrijkste instrument in projectmanagement.

Na het ontwikkelen van de Gantt-diagram en als projecten ingewikkelder zijn geworden, andere visuele hulpmiddelen waren ingevoerd om bedrijven te helpen steeds complexer project gegevens gemakkelijker te visualiseren.

Gemeenschappelijk projectmanagement visuele effecten

De volgende diagrammen worden vaak gebruikt in projectmanagement


Gantt-diagram

Een Gantt-diagram is een type van staaf grafiek dat een project planning illustreert. Zij zijn de meest krachtige visuele hulpmiddelen in projectmanagement. De Gantt-diagram toont de begin- en einddatum voor elke taak die moet gedaan worden om een project succesvol af te ronden. Ze worden veel gebruikt voor de presentatie van projectplannen, rapportage over de voortgang van zaken en het houden van projecten op de rails.

Gantt Chart

PERT-diagram

PERT-diagrammen worden gebruikt na een project is gepland en opgesplitst in kleinere secties. Deze secties zijn taken genaamd. Ze aantonen hoeveel tijd is nodig om elke taak te voltooien en helpt projectmanagers visualiseren wat taken moeten worden voltooid voordat andere taken kan beginnen. PERTS-diagrammen illustreren ook welke taken (critical path) zin critish en welke minder belangrijk zijn.

PERT Grafiek

Pareto-diagram

Een Pareto-diagram is een illustratie dat de belangrijkste en meest kritische elementen in een set belicht. Het is een diagram dat bestaat uit zowel van staf als lijn, met individuele waarden vertegenwoordigt in de bars in aflopende volgorde. Patero-diagrammen worden meestal gebruikt door projectmanagers om kwaliteitsproblemen te bekijken en prioriteit aan probleemgebieden te geven.

Pareto Grafiek

Work Breakdown structuur (verdeling van het werk)

Een Work Breakdown structuur (WBS) is een projectmanagement systeem dat een heel project illustreert opgesplitst in onderdelen en vervolgens in kleinere secondaire onderdelen. Deze systemen worden gebruikt om een projectteam werk in beheersbare onderdelen vast te stellen en de kosten en de tijd geassocieerd met elk deel van het werk te schatten.

Work Breakdown Structure (WBS)

Chronologie

De chronologie zijn visuele elementen dat belangrijke gebeurtenissen presenteren in chronologische volgorde, op een lineaire tijdschaal. Zij worden gebruikt om het projectmanagement teams en belanghebbende partijen te helpen begrijpen welke stappen van het project moeten worden voltooid en de leverdatum voor elke step. De chronologie wordt vaak afgebeeld met een project tijdspad in Gantt-diagrammen.

Timeline

Fishbone-diagram

De visgraat(fishbone)diagrammen zijn ook Ishikawa of oorzaak en gevolg diagrammen genoemd. Ze illustreren alle mogelijke factoren die een aan een resultaat kunnen leiden. Fishbone diagrammen worden gebruikt door projectmanagers de ware oorzaken van de problemen behoorlijke te helpen identificeren, in plaats van ervan uitgaande de meest voor de hand liggende oorzaken.

Oorzaak en gevolg

Instrumenten

Projectmanagers moeten vaak communiceren met eenvoudige visuele effecten dat vele verschillende aspecten van hun projectmanagement proces markeren. Kantooruitrustingen, met een spreadsheet en presentatie hulpmiddelen zijn voldoende om meerdere visuele effecten van het project te maken. Voor een belangrijke mededeling voor klanten, managers en andere belanghebbende partijen, presentatie gespecialiseerde tools kunnen worden gebruikt om verbluffende visuele effecten te creëren. Office Timeline is een PowerPoint add-in voor adembenemende visuele effecten van het project te creëren.

Vraag en antwoord

Wat is projectmanagement?

Projectmanagement is de planning en uitvoering vereist om de doelstellingen van een professioneel team or proces te bereiken.

Wat zijn de vaardigheden van het projectmanagement?

Deze zijn resultaatgericht management strategieën, die van cruciaal belang voor het succes van een project manager zijn. Deze omvatten harde skills (bv., technische vaardigheden) en zachte skills (zoals het werken met mensen vaardigheden) dat essentieel zijn voor de succesvolle ontwikkeling van een project, van initiatie tot oplevering.

Wat is een projectmanager?

De persoon die verantwoordelijk is/zijn voor de levering van professioneel projectmanagement.

Wat is een proces / projectmanagement plan?

Een benadering voor de uitvoering van een project op 5 fasen: initiatie, planning / ontwerp, uitvoering, monitoring / controle en voltooiing / sluiting.

Wat zijn sommige projectmanagement instrumenten?

Hoewel elk team en organisatie is anders, MS Office programma’s, zoals Word, Powerpoint, Project en Excel zijn de meest gebruikte instrumenten.

Waarom is Project Management belangrijk?

Een efficiënt projectmanagement handhaaft projecten objectief-gericht en gecontroleerd en houdt in dezelfde tijd ook de verantwoordelijkheid van individuen en teams.

Welke soorten grafieken zijn meest gebruikt in Project Management?

Gantt, Timelines, PERT, Pareto, Breakdown Work Structure, en oorzaak en gevolg analyse zijn de meest gebruikte diagrammen.

Start chronologie en Gantt-diagrammen ontwerp in Powerpoint met Office Timeline

Office Timeline is een bekroonde Gantt-grafiek tool voor PowerPoint.

Eenvoudige tool voor projectbeheer