ZIE PRO+
 1. Startpagina
 2. /
 3. Evenwichtige Scorekaart

Balanced Scorecard: voorbeelden, toepassingen en richtlijnen

Evenwichtige Scorekaart

Overzicht

Slimme organisaties plannen hun ontwikkeling zowel op korte als op lange termijn. Dit omvat het bedenken van een solide strategie die systematische monitoring en tracking vereist om te bepalen of deze nuttig wordt gebruikt. Het meten van de effectiviteit van een strategisch plan is echter niet altijd eenvoudig, vooral niet als bedrijven daarvoor slechts op een beperkte set indicatoren (meestal financiële maatstaven) vertrouwen.

Om een beter inzicht te krijgen in hun gezondheid en succes, moeten bedrijven ook naar de niet-financiële aspecten van hun activiteiten kijken. Om een uitgebreider onderzoek van de strategische bedrijfsresultaten mogelijk te maken, werd het concept van de balanced scorecard (evenwichtige scorekaart) ontwikkeld.

Op deze pagina zullen we u door de basisprincipes van deze tool voor strategieplanning en prestatiebeheer leiden, waarbij we de volgende begrippen behandelen:

 1. Definitie, terminologie, structuur
 2. Hoe u een balanced scorecard gebruikt
 3. Wanneer moet u een balanced scorecard gebruiken?
 4. Hoe u in 5 stappen een balanced scorecard maakt
 5. Voorbeelden in verschillende industrieën (management, financiën, gezondheidszorg, HR)

1. De Balanced Scorecard - Definities, terminologie, modelstructuur

Wat is een Balanced Scorecard (BSC)?

Een balanced scorecard (BSC) is een zakelijk raamwerk dat wordt gebruikt om de strategie van een organisatie te implementeren en te beheren. Het onderzoekt interne bedrijfsprocessen en externe resultaten om te bepalen hoe een bedrijf presteert en wanneer corrigerende maatregelen nodig zijn. Door de effectiviteit van operationele activiteiten te meten en verbeterpunten te identificeren, helpt het BSC een bedrijf om zijn inspanningen beter af te stemmen op de algemene strategische plannen. Dit is de reden waarom de balanced scorecard zo'n krachtig hulpmiddel kan worden om het succes van een organisatie te stimuleren.

Korte woordenlijst Balanced Scorecard

Wanneer u te maken heeft met een balanced scorecard, zijn de meest voorkomende gerelateerde termen die onder uw aandacht zullen komen:

 • Doelstelling – het doel op hoog niveau dat u in gedachten heeft;

 • Maatregelen – de middelen waarmee u kunt bepalen of u uw doelen bereikt;

 • Initiatieven – de acties waarin financiële middelen en inspanningen worden geïnvesteerd om een doelstelling te bereiken en de prestaties te verbeteren;

 • Actie-items – de subtaken die u helpen uw initiatieven te voltooien;

 • Strategiekaart – een visuele weergave van één pagina van de scorekaart van een organisatie.

Inzicht in het Balanced Scorecard-model - de vier perspectieven

Het traditionele balanced scorecard-model werd in 1992 geïntroduceerd door David Norton en Robert Kaplan, die eerdere bedrijfsprestatiegegevens (uitsluitend financieel) gebruikten en deze ontwikkelden om ook niet-financiële meetinstrumenten op te nemen. Door dit te doen, creëerden ze een aangepaste methodologie die werd gepubliceerd in het artikel van Harvard Business Review " The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance ".

Balanced Scorecard-Model

Het door Norton en Kaplan voorgestelde balanced scorecard-model

Volgens dit referentiedocument is een balanced scorecard gebaseerd op de volgende vier perspectieven om de gezondheid van de organisatie te bewaken en om continue verbetering op het niveau van strategische prestaties en resultaten te ondersteunen:

 • Financieel – het perspectief van de aandeelhouders, dat de doelen vertaalt die een organisatie beïnvloeden;
  Typische maatstaven die door winstgevende bedrijven worden gebruikt, zijn onder meer bedrijfsopbrengsten, omzetgroei, rendement op investeringen en eigen vermogen, winst, vaste kosten en andere aspecten die voor de eigenaren van belang zijn.

  Oorspronkelijk ontworpen om te worden gebruikt door bedrijven met winstoogmerk, werd de balanced scorecard breder geaccepteerd en ook aangepast voor andere soorten organisaties (overheid, non-profitorganisaties). Aangezien de laatstgenoemden geen winst hebben, werd de financiële vooruitzichten hernoemd tot 'Stewardship' om te verwijzen naar het beheer van fondsen en personeel.

 • Klant – hoe de klanten een organisatie zien; het gaat om het identificeren van de facetten van uw bedrijf die belangrijk zijn voor uw klanten en om uw financiële positie te ondersteunen; hernoemd tot "Begunstigden" of "Ontvangers" door non-profitorganisaties en "Stakeholders" door overheidsinstanties of technologiebedrijven;

  Dit perspectief onderzoekt de activiteiten van een bedrijf vanuit het oogpunt van de klant en vergelijkt zijn service met die van zijn concurrenten. Specifieke statistieken verschillen van branche tot branche, maar de meeste zijn gericht op tijd, kwaliteit en serviceniveaus, waardoor klanttevredenheid en reactievermogen van de onderneming de meest voorkomende zijn.

  Om het perspectief van uw klant te peilen, kan een reeks nuttige vragen als uitgangspunt dienen:

  • Wat is de feedback die u van uw klanten krijgt?

  • Hoe verzamel je deze feedback (enquêtes, reviewplatform of andere bronnen)?

  • Welke objectieve maatstaf heb je voor klanttevredenheid?

 • Bedrijfsprocessen – de belangrijkste processen die worden gebruikt om te voldoen aan de eisen van klanten en aandeelhouders;

  Dit perspectief inspecteert de interne processen en ondersteunende technologieën van een bedrijf om te bepalen welke ervan kunnen worden verbeterd en gestroomlijnd door inefficiënties en defecte aspecten te verwijderen.

  Voorbeelden van gebieden die worden gevolgd via het bedrijfsprocesperspectief van de balanced scorecard:

  • De tijd om een ​​bestelling op te nemen, een nieuwe medewerker aan boord te nemen of andere interne processen te voltooien;

  • Het percentage papierloze en zelfbedieningsprocessen (zonder dat uitbesteding nodig is);

  • Insteltijd, cyclustijd, first-pass-opbrengst en de tijd om een ​​nieuw product te lanceren (maakindustrie).

 • Leren en groeien – ook bekend als "organisatorische capaciteit", dit perspectief kijkt naar hoe een bedrijf voortdurende verandering bevordert en waarde creëert; het houdt rekening met de gezondheid van de organisatie in termen van hoe goed kennis wordt vastgelegd en hoe effectief werknemers informatie gebruiken om er een concurrentievoordeel van te maken ten opzichte van de branche.

  Relevante statistieken voor de capaciteit van de organisatie zijn het resultaat van het onderzoeken van specifieke gebieden, zoals:

  • hoe goed medewerkers presteren;

  • hun vaardigheden;

  • trainingsmethoden toegepast op een manier die hen helpt groeien;

  • instrumenten die worden gebruikt om innovatie aan te moedigen en te ondersteunen;

  • bedrijfscultuur;

  • leiderschap;

  • kennisbank.

2. Hoe u een balanced scorecard gebruikt - Doeleinden

Een balanced scorecard helpt een organisatie zowel bij het formuleren als bij het handelen naar haar strategie en wordt meestal op de volgende manieren gebruikt:

 • Om een ​​algemeen overzicht te geven van de grote doelen van een organisatie

  Aangezien veel bedrijven zich uitsluitend richten op verkoop en kosten, herinnert een balanced scorecard (die zowel financiële als niet-financiële metingen bijhoudt) leidinggevenden eraan dat andere aspecten - zoals kwaliteit en service - net zo belangrijk zijn.

 • Om goed gedrag in een organisatie te versterken en doelstellingen te bereiken die voortvloeien uit haar primaire functies

  Door de vier bovengenoemde perspectieven afzonderlijk te analyseren, helpt een balanced scorecard bedrijven om factoren te identificeren die de bedrijfsprestaties belemmeren en om corrigerende maatregelen binnen elke "afdeling" te schetsen.

 • De strategie communiceren over de hele organisatie

  Een balanced scorecard bevat een strategiekaart die op een duidelijke en beknopte manier prioriteiten en doelstellingen communiceert met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

 • De dagelijkse activiteiten, divisies en afdelingen van een organisatie afstemmen op een gemeenschappelijke strategie

  Door verschillende interne bedrijfsfuncties en hun externe resultaten te identificeren, te meten en te verbeteren, koppelt een balanced scorecard de visie, missie en waarden van een bedrijf aan strategische maatregelen, initiatieven en doelstellingen. Het splitst ook doelen en statistieken op in bedrijfseenheden, waardoor alle belanghebbenden begrijpen hoe hun projecten bijdragen aan het algehele succes van de organisatie.

 • Om strategische prestaties te volgen en te verbeteren

  Een balanced scorecard bewaakt en meet de voortgang bij het bereiken van strategische doelstellingen, en fungeert als een bron van feedback waarop managers en leidinggevenden kunnen vertrouwen om betere beslissingen voor de organisatie te nemen.

 • Om bedrijfsplanning te vergemakkelijken

  Door duidelijke statistieken te bieden die belanghebbenden kunnen interpreteren en gebruiken, dient de balanced scorecard als richtlijn voor een beter:

   - prioritering van bedrijfsprojecten en -producten;

   - implementatie van strategiekaarten waar waarde wordt toegevoegd;

   ontwikkeling van strategische doelstellingen en initiatieven.

Presenteer een boeiende scorekaart tijdens uw volgende vergadering

Maak indruk op uw belanghebbenden door een verbluffende PowerPoint-dia te maken, compleet met projectdoelen en een tijdlijn.

Scorekaart PowerPoint-Dia

3. Wanneer een balanced scorecard gebruiken - aanpak, voorwaarden voor succesvolle implementatie

De balanced scorecard biedt een nuttig raamwerk voor het volgen en beheren van strategie en heeft bewezen toepasbaar te zijn in tal van sectoren en industrieën en voor organisaties van alle soorten en maten (commercieel, non-profit, overheid, gezondheidszorg en meer). Het wordt meestal afgehandeld door leiderschapsteams op uitvoerend of divisie / afdelingsniveau. De succesvolle implementatie ervan hangt echter sterk af van de gekozen aanpak en verschillende andere factoren die we hieronder zullen bespreken.

De balanced scorecard-benadering

Om de juiste aanpak vast te stellen, moet een organisatie eerst haar leidende (drijfveer) en achterblijvende (uitkomst) indicatoren identificeren. Deze fungeren als barometers van succes en geven aan of een bedrijf zijn doelen bereikt. Zodra deze zijn geschetst, is de volgende stap bij het implementeren van een balanced scorecard om te beslissen of:

 • je begint helemaal opnieuw of wijzigt wat je hebt;

 • u doet het zelf of laat het voor u doen door een derde, externe bron.

Vanaf nul beginnen met uw balanced scorecard houdt in:

 • Het definiëren van de overkoepelende missie, visie en belangrijkste doelstellingen van het bedrijf;

 • Doelstellingen en initiatieven samenbrengen in een strategiekaart die het verhaal van het bedrijf vertelt;

 • Beslissen hoe u de balanced scorecard-gegevens gaat meten en beheren.

Dit zijn de essentiële factoren die de succesvolle implementatie van een nieuwe balanced scorecard garanderen:

 • Acceptatie van leiderschap - aangezien een balanced scorecard geen project is, maar een verandering in de manier waarop dingen worden beheerd, heeft u de volledige inzet van uw leiderschapsteam nodig om dit proces te laten werken.

 • Een gemeenschappelijke overeenkomst tussen de leden van het leiderschapsteam over het doel waarvoor de balanced scorecard nodig is (waarom u dit doet).

 • De ontwikkeling van de juiste statistieken en prestatiedoelen voor elk van de vier perspectieven, zodat u vervolgens relevante gegevens kunt verzamelen en analyseren. Op deze manier maakt uw scorekaart een efficiënte beoordeling van strategiemanagement op basis van metingen mogelijk.

Afhankelijk van of het BSC intern of extern wordt gecreëerd, fungeren de volgende vereisten als belangrijke criteria voor een positief resultaat:

Als je het zelf doet

 • Sterke communicatieve vaardigheden om ervoor te zorgen dat uw leiderschapsteam op één lijn staat en om de verschillen te doorzoeken waar hun standpunten verschillen;

 • Het vermogen om over alle afdelingen heen te werken;

 • Idealiter enige ervaring in het BSC of prestatiebeheer.

Als u hulp van buitenaf krijgt, moet deze partij:

 • Begrijp uw bedrijf en uw branche;

 • Wees geweldige facilitators en in staat om met uw leiderschap samen te werken binnen de tijdlijn die u heeft vastgesteld;

 • Ervaring hebben met balanced scorecards;

 • De flexibiliteit hebben om aan uw behoeften te voldoen, want niet elke BSC is hetzelfde.

Wijzigen wat je al hebt

Dit is de aanbevolen aanpak als u al beschikt over:

 • Een strategisch plan;

 • Een reeks doelen;

 • Een regelmatig meetproces voor het leiderschapsteam.

Met deze initiële “ingrediënten” reeds vastgesteld, wordt de BSC gevalideerd en hoeft u enkel nieuwe initiatieven en / of maatregelen aan te passen of toe te voegen om het bestaande kader te ondersteunen. De sleutel is om te zorgen voor consistentie in al uw strategische documenten en meetsystemen.

4. Hoe u in 5 stappen een Balanced Scorecard maakt

Bouw een Balanced Scorecard in 5 Stappen

De eenvoudigste manier om een ​​balanced scorecard te maken, is door een sjabloon te gebruiken. Er is echter een gemeenschappelijk standaardproces dat moet worden gevolgd om effectief vanaf nul een traditionele balanced scorecard te trekken. Dit omvat de 5 onderstaande stappen:

 1. Bepaal de visie en maak een doelverklaring – plaats deze in het midden van de balanced scorecard. Het maakt niet uit welk gebied van uw bedrijf onder de loep wordt genomen, het moet altijd betrekking hebben op deze kernvisie die het belangrijkste externe resultaat vertaalt dat u wilt bereiken.

 2. Voeg de vier perspectieven toe en ontwerp een veranderagenda – plaats deze vier perspectieven in een ring rond de centrale visie en identificeer voor elk van hen de gebieden die verbetering of verandering behoeven voor toegevoegde waarde.

 3. Definieer de strategische doelstellingen en initiatieven die u zullen helpen bij het sturen van uw strategie – bij het formuleren van uw doelstellingen moet u in gedachten houden dat deze moeten zijn:

  - uitgedrukt door middel van een werkwoord ("verhogen", "verminderen", "optimaliseren" enz.);

  - actiegericht (het moet een element zijn dat u kunt controleren en waaraan u iets kunt doen);

  - continu (aangezien balanced scorecards gaan over voortdurende verbetering, mag een doelstelling geen eenmalige gebeurtenis of een evenement met een deadline zijn);

  - meetbaar (het moet mogelijk en gemakkelijk te kwantificeren zijn).

 4. Bepaal maatregelen voor uw doelstellingen – kies voor elk van uw doelstellingen een of twee aspecten die u gaat meten om te bepalen hoe het presteert. Als uw doelstelling bijvoorbeeld is "meer acquisities", is een nuttige maatstaf "het aantal nieuwe aankopen".

 5. Verbind elk onderdeel (maak een strategiekaart) – gebruik pijlen om te laten zien hoe elk perspectief verbonden is met de andere in termen van het bereiken van de bedrijfsvisie. Hiermee laat u in één oogopslag zien hoe verschillende acties op korte termijn bijdragen aan de strategische langetermijndoelstellingen van uw bedrijf (de oorzaak-gevolg keten).

Eenmaal gemaakt en zelfs met een goed ontworpen initiële implementatie, heeft de BSC tijd nodig om zichtbare resultaten op te leveren, aangezien het regelmatige updates vereist als er nieuwe uitdagingen ontstaan. Voor bedrijven om te leren, zich aan te passen en te verbeteren op basis van voortdurende feedback, is het van cruciaal belang dat ze hun balanced scorecards voortdurend bijhouden en beheren. Gelukkig is voor dit doel een verscheidenheid aan specifieke tools ontwikkeld die het continue beheer van strategische plannen ondersteunen.

5. Voorbeelden van balanced scorecards in verschillende industrieën

Om de hierboven gepresenteerde theoretische concepten te illustreren en om u te helpen beter te begrijpen hoe balanced scorecards werken, hebben we enkele voorbeelden van balanced scorecards verzameld die in verschillende industrieën worden gebruikt.

Voorbeeld Bank Balanced Scorecard

Voorbeeld Bank Balanced Scorecard

Voorbeeld van een Gebalanceerde Scorekaart voor Productie

Voorbeeld van een gebalanceerde scorekaart voor productie

Software Balanced Scorecard-Voorbeeld

Software Balanced Scorecard-voorbeeld

Voorbeeld van een Balanced Scorecard van een Overheidsinstelling

Voorbeeld van een Balanced Scorecard van een overheidsinstelling

Voorbeeld van een Balanced Scorecard voor de Gezondheidszorg

Voorbeeld van een Balanced Scorecard voor de gezondheidszorg

Voorbeeld van een Balanced Scorecard voor Non-Profitorganisaties

Voorbeeld van een Balanced Scorecard voor non-profitorganisaties

Management Balanced Scorecard-Voorbeeld

Management Balanced Scorecard-voorbeeld

PowerPoint icon

Download deze scorekaartvoorbeelden

U kunt deze scorekaartvoorbeelden eenvoudig aanpassen met doelen en doelstellingen die passen bij uw organisatiebehoeften. Download het PowerPoint-bestand en pas vormen, tekst of connectoren op de dia's aan of voeg deze toe.

DOWNLOAD POWERPOINT-DIA'S

Voor meer informatie over het maken van een balanced scorecard, ga je naar onze speciale sectie over balanced scorecard-gereedschap.

Maak een scorekaart om te onthouden

Gebruik uw PowerPoint-bedieningselementen en onze tijdlijnautomatiseringstool om verbluffende projectvisuals te maken die uw punt duidelijk maken.

Balanced Scorecard Gemaakt in PowerPoint