1. Startpagina
 2. /
 3. Zwembaandiagram

Zwembaandiagram - definities, toepassingen, voorbeelden

Zwembaandiagram - definities, toepassingen, voorbeelden

Wat is een zwembaandiagram?

Een zwembaanschema is een soort stroomschema dat schetst wie wat doet in een bepaald proces. Gebaseerd op de analogie van banen in een zwembad, plaatst een zwembaanschema processtappen binnen de horizontale of verticale “zwembanen” van een bepaalde afdeling, werkgroep of werknemer, waardoor duidelijkheid en verantwoording wordt gegarandeerd. Door verbindingen en communicatie tussen deze rijstroken te benadrukken, kan het dienen als een indicator van verspilling, overtolligheid en inefficiëntie in een proces.

Dit soort stroomdiagrammen staat ook bekend als een crossfunctioneel diagram (waarbij zwembanen "functionele banden" worden genoemd) of een Rummler-Brache-diagram, naar de auteurs die het eerste model ontwikkelden. In 1990 documenteerden Geary Rummler en Alan Brache het concept van zwembaandiagrammen in hun werk "Verbeterde processen". De twee bouwden voort op de reeds bestaande procesdiagrammen met meerdere kolommen (een variatie op de vroege stroomprocesdiagrammen die in de jaren veertig verschenen) om processen te beschrijven waarbij meer dan één eenheid of afdeling betrokken is.

Zwembanen vertegenwoordigen een waardevol element in processtroomdiagrammen (PFD's), evenals in wat wordt genoemd het Business Process Model and Notation (BPMN) en zijn tegenhanger voor softwareontwerp - Unified Modeling Language (UML). Ze introduceren parallelle (verticale of horizontale) lijnen om processtappen te groeperen per actor (dit kan een afdeling, werkgroep, medewerker of zelfs een informatiesysteem zijn). Een zwembaanschema beschrijft niet alleen de processen die aan een specifieke actor zijn toegewezen, het laat ook zien hoe verschillende actoren samenwerken om een ​​proces efficiënt te laten draaien.

Wat is het doel van een zwembaandiagram?

Een zwembaanschema biedt een gemakkelijk leesbare weergave van verantwoordelijkheden binnen een proces en kan de volgende doelen dienen:

 • Communiceren en markeren welke processtappen of subprocessen zijn toegewezen aan een bepaalde actor binnen een organisatie, zodat alle betrokkenen weten wie wat doet.

 • Om knelpunten en andere inefficiënties te identificeren, wat op zijn beurt helpt bij het opsporen van redundanties tussen verschillende rijstroken, dubbele stappen, procesvertragingen of capaciteitsbeperkingen die later kunnen worden aangepakt en opgelost. Dit alles leidt tot betere prestaties en kwaliteit.

 • Om een bepaald proces beter te structureren en rekening te houden met veranderende omstandigheden, zoals personeels- of technologische veranderingen.

 • Om een formeel model te bieden voor het integreren van processen tussen teams en afdelingen, wat resulteert in duidelijkere, meer georganiseerde workflows op een doorlopende basis.

Voorbeelden van zwembaandiagrammen

Gezien de verschillende doeleinden die ze kunnen dienen, zijn zwembaandiagrammen geëvolueerd met verschillende specifieke subtypes, zoals:

Activiteitendiagrammen van de zwembaan

- beschrijven hoe activiteiten worden gecoördineerd om een workflow te creëren.

Voorbeeld Zwembaanactiviteitsdiagram

Zwembaan Proceskaarten

- documenteren van een bepaald proces op basis van scenario-testen en wat-als-beoordeling.

Voorbeeld Zwembaanproceskaart

Cross-functionele stroomdiagrammen

- die laten zien hoe microprocessen opeenvolgend met elkaar zijn verbonden in een operatie, ze beschrijven de kenmerken van meer complexe processen; Er zijn verschillende soorten multifunctionele stroomdiagrammen: de matrix-, implementatie- en opportunitystroomdiagrammen.

Voorbeeld van Crossfunctioneel Stroomschema

Swimlane-diagrammen in het kort - veelgestelde vragen

Wat zijn zwembanen?

Zwembanen zijn componenten van diagrammen zoals Gantt-diagrammen, tijdlijnen of stroomdiagrammen. Het is hun rol om afbeeldingen in horizontale of verticale kolommen te verdelen en de elementen binnenin samen te binden op basis van hun gedeelde kenmerken. Een zwembaan kan bijvoorbeeld alle taken bevatten die door een bepaald team worden afgehandeld.

Wat is een zwembaanschema?

Elke variatie van projectvisuals die de workflow in logische containers verdeelt, kan een zwembaanschema zijn. Tijdlijnen, Gantt-diagrammen, routekaarten, maar ook stroomdiagrammen of Kanban-borden kunnen als zwemdiagrammen worden beschouwd, zolang ze meerdere rijstroken bevatten.

Wat is een zwembaanschema in een proceskaart?

Zwembanen-diagrammen zijn afbeeldingen die worden gebruikt bij het in kaart brengen van processen om functieverantwoordelijkheden of subprocessen af te bakenen volgens de logische categorie waarin ze passen. Zodra de teams of categorieën zijn gedefinieerd, worden de elementen van de afbeelding, zoals taken en mijlpalen, in hun respectievelijke zwembaan geplaatst, om het diagram op te ruimen.

Wat is een zwembaan in Agile?

Agile zwembanen zijn horizontale afbakeningen van lopende problemen in sprints voor Scrum- of Kanban-borden. In tegenstelling tot de zwembaandiagrammen op een tijdlijn of Gantt-diagram, gebruikt de Agile-omgeving ze meestal om toepassingsgebieden, gebruikers of werkstromen te ordenen. Ze zijn ook handig om gegevens te groeperen of om aangepaste weergaven te bieden voor gerichte gegevensanalyse.

Wat zijn de beste makers van zwembaandiagrammen?

Om de optimale softwaretools voor zwembaandiagrammen te selecteren, moet u eerst overwegen welk type projectvisuals het meest geschikt is voor uw huidige werk. De categorieën omvatten:

 • Kanbanborden;
 • Gantt-diagram- en tijdlijnmakers;
 • Stroomdiagrammakers.
Krijg toegang tot meer bronnen over het maken van zwembaandiagrammen op onze speciale pagina met zwembaanhulpmiddelen.

Hoe maak je een Swimlane-diagram?

De logische indeling van elementen in zwembanen is de smaak van deze projectvisuals. Neem voordat u begint even de tijd om het volgende op te sommen:

 • Taken en mijlpalen;
 • Deliverables, afhankelijkheden en deadlines;
 • Teams die het project afhandelen.
Selecteer de beste manier om de elementen van de afbeelding in categorieën te groeperen en je hebt je zwembanen. Als je een referentiepunt nodig hebt om het proces van het maken van zwembaandiagrammen een vliegende start te geven, ga dan naar onze pagina zwembaansjablonen.

Wat is het verschil tussen een Gantt-diagram en een zwembaandiagram?

Op een standaard Gantt-diagram worden alle taken, mijlpalen en afhankelijkheden gelijktijdig weergegeven tegen de tijdband die de levenscyclus van het project definieert. Op een Gantt-diagram dat is gemaakt als een zwembaandiagram, bestaan ​​al deze elementen, maar worden visueel gegroepeerd in containers op basis van hun eigenschappen.

Wat is het doel van een Swimlane-diagram?

Swimlane-diagrammen splitsen zeer complexe projecten op in visueel intuïtieve componenten die veel gemakkelijker te analyseren zijn wanneer ze afzonderlijk worden genomen. Dit levert op zijn beurt het volgende op:

 • Beter inzicht in het project en verbeterde communicatie binnen teams;
 • Eerlijke en optimale werklastverdeling;
 • Gemakkelijkere analyse van projectfasen en procesaanpassingen onderweg.

Hoe maak je een zwembaanschema in PowerPoint?

Dit zijn de basisstappen die u moet volgen om een zwembaanschema te maken met PowerPoint:

 • Gebruik" Vormen "van het tabblad" Invoegen "om twee rechthoeken te maken;
 • Groepeer de rechthoeken en dupliceer ze voor elke gewenste zwembaan;
 • Maak een tijdband die parallel loopt met uw zwembanen;
 • Label de zwembanen met tekstvakken;
 • Voeg de taken, mijlpalen en connectoren toe met behulp van “Shapes”;
 • Geef elk van uw elementen een stijl met behulp van de opties op het tabblad "Opmaak".
Of gebruik Office Timeline om het zwembaandiagram automatisch te maken.

Voor meer informatie over het maken en verfijnen van een zwembaandiagram met verschillende tools, verwijzen wij u naar onze pagina met zwembaan-tutorials.

Duik in zwembaandiagrammen

Office Timeline is een PowerPoint-invoegtoepassing waarmee u eenvoudig projectvisuals met zwembanen kunt maken.

Zwembaanschema Gemaakt in PowerPoint