ZIE PRO+
 1. Startpagina
 2. /
 3. Tijdlijn
 4. /
 5. Sjablonen
 6. /
 7. Actieplan

Actieplan Tijdlijn Sjabloon

Het belang van actieplanning wordt schitterend geïllustreerd door dit citaat van J.R.R. Tolkiens The Hobbit: "Het is niet verstandig om een levende draak buiten je berekeningen te laten, als je er dichtbij woont." Draken vertegenwoordigen de perfecte metafoor voor bekende risico's en valkuilen waarmee we om verschillende redenen geen rekening houden bij het maken van een actieplan. Niet voorbereiden is voorbereiden om te mislukken.

Dus of we het nu hebben over een marketingactieplan, een ontwikkelingsactieplan - zelfs als u een persoonlijk actieplan opstellen - is het belangrijk om alle bases te dekken. Hier vindt u wat informatie om u op weg te helpen, maar ook een eenvoudig aan te passen actieplan voorbeeld van een dat u kunt gebruiken als sjabloon voor de tijdlijn van uw actieplan.

Wat omvat de tijdlijn van een actieplan?

Het logische kader voor elk strategisch actieplan bevat de volgende verplichte elementen:

 • Lijst met alle belangrijke activiteiten (taken);
 • Volgorde van activiteiten, hun duur en hun planning;
 • Toewijzing van teams en teamleden die de taken uitvoeren;
 • Belangrijke deadlines voor het project (mijlpalen).

Een visueel actieplan gemaakt als een tijdlijn of Gantt-diagram kan gemakkelijk worden aangepast aan deze specificaties. Zoals je ook kunt zien in ons actieplan template, bepaalt de tijdsband de start- en einddatums voor het project, kunnen taken kleurgecodeerd zijn en / of gegroepeerd worden in zwembanen om hun handlers te definiëren, en mijlpalen markeren de kritieke punten die moeten worden bereikt .

De juiste tools voor het actieplan maken van een

Tijdlijnen en Gantt-grafieken zijn de perfecte tools voor het actieplan maken van , omdat je hiermee een complexe set gegevens kunt omzetten in een gemakkelijk te begrijpen visual. Hoe? Door u te helpen:

 • Stel een tijdschema vast voor de start en voltooiing van het project;
 • Splits het werkschema op in uitvoerbare taken en geef ze een specifieke duur;
 • Groepeer taken samen op basis van hun categorie met behulp van zwembanen;
 • Gebruik mijlpalen om de belangrijke deadlines te markeren;
 • Evalueer de voortgang van het project tegen de geschatte tijdsbestekken;
 • Presenteer het actieplan op een duidelijke en begrijpelijke manier aan belanghebbenden en leidinggevenden.

Daarom raden we u aan om te beginnen met het selecteren van een tool voor het maken van een tijdlijn waarmee u dit soort projectvisuals kunt maken. Toegegeven, de voorkeuren lopen enorm uiteen als het gaat om het verzamelen van gegevens; voor maximale veelzijdigheid moet de ideale tool worden geleverd met sjablonen met van actieplannen voorbeelden  die u kunt downloaden en meteen kunt gebruiken.

Maak je een SMART actieplan?

De SMART methode voor het maken van actieplannen houdt in dat doelen worden gesteld die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn, kenmerken die zijn geselecteerd om ervoor te zorgen dat het actieplan met succes in de praktijk kan worden geïmplementeerd. Het formuleren van SMART doelen actieplan impliceert het kiezen van duidelijke en haalbare doelen die relevant zijn voor het eindspel, die we kunnen evalueren met behulp van bepaalde statistieken, elk met een voorspelbare levensduur. Deze criteria maken tijdlijnen en Gantt-grafieken perfect aanpasbaar aan elk actieplan voorbeeld.

Ons voorbeeld actieplan template

Elk project is uniek in termen van reikwijdte, middelen en complexiteit, en daarom is ons voorbeeld actieplan tijdlijn template voor een van hoog niveau. De waarde komt van de opsplitsing van het proces in 3 generieke fasen tegen een instelbare tijdlijnachtergrond, compleet met volledig aanpasbare mijlpalen.

Door alleen het ontwerp en de richtlijnen te behouden, kunt u, snel en probleemloos, de standaard tijdelijke aanduidingen vervangen door details die betrekking hebben op uw project en het gereed hebben voor uw volgende vergadering. Tegelijkertijd kunt u, dankzij de veelzijdigheid van de tijdlijn van dit voorbeeld actieplan template, deze ter plaatse bijwerken om wijzigingen in de planning op te vangen en zelfs hergebruiken voor toekomstige projecten. Het feit dat de actieplan template is gemaakt voor PowerPoint, maakt het zoveel gemakkelijker om te integreren in uw presentaties.

De sjabloon kan worden herzien in PowerPoint en bijgewerkt door de bestaande gegevens te vervangen door de activiteiten en datums van uw actieplan. Dit kan ook direct worden gedaan, in een paar klikken, met behulp van de projectplanner-invoegtoepassing voor PowerPoint vanuit Office Timeline.

Veelgestelde vragen over actieplannen

Hier zijn enkele veelgestelde vragen over actieplannen.

Hoe schrijf ik een actieplan? Wat zijn de stappen die betrokken zijn bij het maken van een actieplan?

Een actieplan is een document dat de acties/taken opsomt en beschrijft die u moet voltooien om uw doel te bereiken. De minimale informatie die u wilt opnemen, is een lijst van acties/taken met hun volgorde, duur en planning, bij voorkeur weergegeven op een tijdlijn. Het zou ook de mensen moeten bevatten die verantwoordelijk zijn voor de taken en enkele mijlpalen.

Dit is het stapsgewijze proces voor het schrijven van een actieplan:

 1. Identificeer het probleem of vraagstuk dat u wilt aanpakken.

 2. Stel haalbare doelen op binnen een redelijke termijn.

 3. Bepaal de benodigde acties en stel specifieke actiestappen vast.

 4. Wijs verantwoordelijkheden en tijdschema's toe voor voltooiing.

 5. Monitor en evalueer regelmatig de voortgang om op koers te blijven en aanpassingen te maken om eventuele uitdagingen aan te pakken die zich voordoen.

Het schrijven van een actieplan kan veel gemakkelijker zijn met behulp van een geautomatiseerde tool, zoals de Office Timeline add-in, die u kunt gebruiken om doelen gemakkelijk te visualiseren en automatisch een tijdschema te genereren om deze in enkele minuten te bereiken. De resulterende visuele weergave kan ook helpen om de voortgang bij te houden en te meten. U kunt Office Timeline gratis uitproberen en zien hoe het u kan helpen.

Hoe maak ik een SMART-actieplan?

Een SMART-actieplan biedt een duidelijke routekaart om specifieke doelen met meetbare resultaten te bereiken, helpt je gefocust te blijven en stelt je in staat om de voortgang effectief bij te houden.

U kunt een SMART-actieplan maken door deze stappen te volgen:

 • Stel SMART-doelen. Uw doelen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn.

 • Maak een lijst met taken. Dit zijn de acties die moeten worden uitgevoerd om uw doel te bereiken.

 • Stel een tijdlijn in. Stel een tijdschema op voor het voltooien van elke taak in het proces, stel deadlines.

 • Wijs middelen toe. Identificeer en wijs de nodige middelen toe, zoals personeel, budget of apparatuur die u nodig heeft.

 • Volg de voortgang. Controleer regelmatig uw voortgang en evalueer deze en pas uw plan aan om op koers te blijven.

Hoe schrijf je een actieplan om de prestaties te verbeteren?

Wanneer uw data-analyse of feedback van belanghebbenden aangeven dat een specifiek prestatiegebied niet aan de verwachtingen voldoet, kan het schrijven van een verbeteringsactieplan u helpen zich te richten op specifieke strategieën die de problemen zullen aanpakken.

Om een actieplan op te stellen om de prestaties te verbeteren, overweeg dan de volgende stappen te nemen:

 1. Identificeer het prestatieprobleem. Begin met het identificeren van het specifieke prestatieprobleem of de kwestie en verzamel gegevens om de trends en oorzaken te analyseren.

 2. Stel doelen. Stel op basis van de gegevens verzameld in Stap 1 meetbare doelen die relevant zijn voor het prestatieprobleem.

 3. Beschrijf uw strategie. Ontwikkel een gedetailleerd actieplan dat de strategieën, acties en tijdslijnen beschrijft om de gestelde doelen te bereiken.

 4. Wijs rollen en verantwoordelijkheden toe aan de relevante belanghebbenden.

 5. Monitor de voortgang. Stel regelmatige check-ins in om de voortgang te monitoren en indien nodig aanpassingen te maken.

Een goed uitgevoerd verbeteringsactieplan laat belanghebbenden zien dat uw organisatie stappen onderneemt om problemen aan te pakken en bereid is middelen te investeren om verbeteringen aan te brengen.

Ook kan het gebruik van een krachtige tijdlijntool, zoals de Office Timeline-add-in, van grote hulp zijn bij het maken van een verbeteractieplan. Met Office Timeline kunnen gebruikers gemakkelijk hun doelen in kaart brengen en mijlpalen instellen, terwijl de tool automatisch de tijdlijnen en afhankelijkheden berekent. Dit bespaart gebruikers waardevolle tijd en helpt hen ervoor te zorgen dat actieplannen efficiënt worden uitgevoerd.

Hoe vul ik een actieplan voor werknemers in?

Managers en supervisors gebruiken werknemersactieplannen als hulpmiddelen om hun werknemers te helpen bij het identificeren en bereiken van specifieke professionele doelen. Werknemersactieplannen kunnen ook door de werknemers zelf worden gebruikt om hun eigen doelen en doelstellingen te stellen, vooral tijdens prestatiebeoordelingen of doelstellingsbijeenkomsten met hun supervisors.

Hier is een basisframework van 4 stappen dat je kunt gebruiken om een actieplan voor medewerkers in te vullen:

 1. Identificeer gebieden voor verbetering. Deze stap omvat een beoordeling van de prestaties van de medewerker en het aanwijzen van gebieden voor verbetering.

 2. Stel doelen. Stel en beschrijf enkele doelen waar de medewerker naartoe zou moeten werken. Zorg ervoor dat de doelen meetbaar en haalbaar zijn binnen een specifieke tijdspanne.

 3. Ontwikkel strategieën. Bepaal specifieke acties die de medewerker kan ondernemen om de doelen te bereiken. Dit is het moment om eventuele benodigde middelen en ondersteuning, zoals training of coaching, te identificeren.

 4. Monitor voortgang. Plan regelmatige check-ins om de voortgang te bewaken en ervoor te zorgen dat het actieplan op schema ligt. Pas het plan indien nodig aan.

Het kan de moeite waard zijn om een laatste stap op te nemen voor viering en discussie: het vieren van successen en het bespreken van eventuele uitdagingen die zich voordoen tijdens de uitvoering van het plan. Dit kan medewerkers helpen om te zien hoe hun werk impact heeft en dat ze gewaardeerd worden voor hun bijdragen, wat op zijn beurt helpt om een gevoel van doel te creëren.

Wat moet er worden opgenomen in de inhoud van een actieplan?

Een effectief actieplan zou het volgende moeten omvatten:

 • specifieke doelen en doelstellingen die moeten worden bereikt;

 • een overzicht van de stappen die nodig zijn om deze doelen te bereiken, evenals de tijdlijn en middelen die voor elke stap nodig zijn;

 • potentiele uitdagingen of obstakels die zich kunnen voordoen, en strategieën om ze te overwinnen;

 • toegewezen verantwoordelijkheden en verantwoording voor elke stap;

 • een systeem voor het monitoren van de voortgang en het evalueren van de effectiviteit van de strategieën, zodat aanpassingen indien nodig kunnen worden gemaakt.

Wat wordt er bedoeld met een succesvol actieplan?

Een actieplan kan als succesvol worden beschouwd als het zijn beoogde doelstellingen binnen de vastgestelde tijdlijn en budget heeft bereikt. Bovendien zou een succesvol actieplan meetbare verbeteringen of positieve resultaten moeten opleveren op het gebied waarvoor het was ontworpen. Ten slotte zou het blijvende veranderingen moeten creëren die ten goede komen aan de organisatie en haar stakeholders.

Bij het nadenken over hoe je een succesvol actieplan kunt maken, moet je rekening houden met het volgende: een goed actieplan wordt beschouwd als een document dat kan worden gebruikt als een instrument om resultaten te behalen en iedereen op koers te houden. Een goed actieplan schetst een duidelijke en specifieke routebeschrijving om een bepaald doel te bereiken. Het moet goed gestructureerd zijn en specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelstellingen bevatten, evenals gedetailleerde strategieën om deze doelen te bereiken. Een goed actieplan moet ook tijdschema's, deadlines en verantwoordelijkheden bevatten die zijn toegewezen aan specifieke teams/individuen.

Wat zijn de grootste obstakels die u kunt tegenkomen bij het opstellen van een actieplan?

Het opstellen van een actieplan vereist een duidelijk begrip van doelen, beschikbare middelen, tijdslijnen, betrokkenheid van belanghebbenden en verantwoordingsmaatregelen om de gewenste resultaten te bereiken.

Hier zijn enkele obstakels die u kunt tegenkomen bij het maken of uitvoeren van een actieplan:

 • Onduidelijke of slecht gedefinieerde doelen. Zonder duidelijke en specifieke doelen is het moeilijk om de stappen te bepalen die nodig zijn om ze te bereiken.

 • Onvoldoende middelen. Als een actieplan middelen vereist, zoals financiering, personeel of technologie, die niet beschikbaar zijn, is het risico op het bereiken van de gewenste resultaten groot.

 • Gebrek aan betrokkenheid van belanghebbenden en weerstand tegen verandering. Een actieplan heeft meer kans op succes als alle belanghebbenden betrokken zijn bij de creatie en implementatie ervan. Ook kan het implementeren van een actieplan wijzigingen in bestaande processen vereisen. Weerstand tegen verandering van belanghebbenden of de organisatiecultuur kan de voortgang belemmeren.

 • Gebrek aan flexibiliteit. Als een actieplan star is en niet kan worden aangepast, kunnen eventuele onvoorziene obstakels of veranderingen problemen veroorzaken bij de uitvoering van het plan.

Wat is het verschil tussen een werkplan en een actieplan?

Een werkplan en een actieplan lijken op elkaar doordat ze beide tools zijn die organisaties of individuen helpen om specifieke doelen te bereiken. Ze verschillen echter qua omvang, niveau van detail en flexibiliteit. Werkplannen hebben de neiging om langere tijdsperiodes te beslaan en bieden meer gedetailleerde beschrijvingen van projecten, terwijl actieplannen zich richten op korte-termijn, doelgerichte stappen. Werkplannen kunnen flexibeler zijn, waardoor aanpassingen aan het algemene project of programma mogelijk zijn, terwijl actieplannen vaak star en minder aanpasbaar zijn.

Wat is het meest kritische onderdeel bij het ontwikkelen van een actieplan?

Het meest kritische deel van het ontwikkelen van een actieplan is het stellen van duidelijke en haalbare doelstellingen. Dit houdt in dat u moet identificeren wat er moet worden bereikt, door wie en wanneer. Zonder duidelijke doelen kunt u niet bepalen welke acties moeten worden ondernomen of hoe u de voortgang moet meten en evalueren of het plan effectief is of niet.

Welke factoren moeten worden overwogen bij het maken van een actieplan?

Bij het ontwikkelen van een actieplan is het belangrijk om verschillende factoren te overwegen om ervoor te zorgen dat het plan effectief is: het stellen van duidelijke en haalbare doelen, het identificeren van beschikbare middelen, het prioriteren van taken, het vaststellen van een tijdlijn met specifieke deadlines, het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden, en het creëren van een systeem om de voortgang te monitoren en te evalueren. Door deze factoren te overwegen, is een actieplan waarschijnlijker succesvol in het bereiken van de beoogde doelen.

Hoe kan een actieplan helpen om gewenste resultaten te behalen?

Een actieplan kan helpen bij het bereiken van gewenste resultaten door een duidelijke routekaart te bieden van specifieke acties, tijdlijnen en benodigde middelen om de doelen die je hebt gesteld te bereiken. Het plan schetst de noodzakelijke stappen, tijdlijnen en middelen en wijst ook verantwoordelijkheden toe. Een actieplan kan ook processen vergemakkelijken en organisaties op koers houden door complexe doelen op te breken in kleinere, beheersbare taken en door monitoring en tracking te faciliteren. Dit helpt op zijn beurt bij het identificeren van mogelijke obstakels en het maken van noodzakelijke aanpassingen.

Hoe prioriteer je taken en verdeel je middelen in een actieplan?

Er zijn drie stappen die je kunt volgen om taken te prioriteren en middelen toe te wijzen in een actieplan:

 1. Beoordeel de belangrijkheid en impact van elke taak op het behalen van de doelen die zijn gesteld in het actieplan.

 2. Identificeer beschikbare middelen, inclusief tijd, geld en personeel, en wijs ze toe aan de taken om ze uit te voeren.

 3. Overweeg eventuele afhankelijkheden, beperkingen en de behoefte aan flexibiliteit bij het prioriteren en toewijzen van middelen. Je moet afhankelijkheden tussen taken identificeren en ervoor zorgen dat ze in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Ook kunnen potentiële beperkingen, zoals externe factoren of deadlines, van invloed zijn op de voltooiing van de taken.

Hoe kunt u de voortgang naar de doelen van een actieplan monitoren en evalueren?

Het monitoren en evalueren van de voortgang van een actieplan is essentieel om ervoor te zorgen dat het plan op koers blijft om de gestelde doelen te bereiken. Enkele stappen die u kunt nemen om de voortgang te monitoren en te evalueren zijn:

 • Het definiëren van Key Performance Indicators (KPI's). Bij aanvang van het planningsproces is het een goed idee om specifieke meetwaarden en doelstellingen vast te stellen om de voortgang richting het doel te meten. Deze meetwaarden moeten gedurende de uitvoeringsfase worden bijgehouden.

 • Het opzetten van een monitoringsprogramma. Het regelmatig bijhouden en analyseren van de meetwaarden is essentieel om de voortgang te beoordelen en afwijkingen van de doelstellingen te identificeren.

 • Het gebruik van een gratis tijdlijntool helpt bij het monitoren en evalueren van de voortgang richting de doelstellingen van het actieplan. Het biedt een visuele weergave van de tijdlijn van het plan, inclusief mijlpalen en deadlines, en maakt eenvoudig volgen mogelijk.

Met behulp van een geautomatiseerde tijdlijn tool, zoals Office Timeline, kun je direct de voortgang van je actieplan visualiseren en snel potentiële vertragingen identificeren die de doorstroom van de processen in je plan kunnen beïnvloeden. Het helpt ook om iedereen die betrokken is bij de uitvoering van het plan verantwoordelijk en op koers te houden.

Sjabloon voor projectplanning
Projectplanning

155.058 downloads

Voorbeeld tijdlijnsjabloon
Voorbeeld tijdlijn

105.968 downloads

Lege tijdlijnsjabloon
Lege tijdlijn

196.012 downloads

Het bijwerken van uw sjabloon is eenvoudig en snel.

Gebruik de PowerPoint-invoegtoepassing Office Timeline om deze tijdlijn sjablonen snel bij te werken of uw eigen projectgrafieken te maken. Verander eenvoudig de teksten, datums, kleuren, vormen en stijlen van uw tijdlijn, rechtstreeks vanuit PowerPoint.

Gratis PowerPoint-invoegtoepassing voor tijdlijnen en zwembaan diagrammen