Ons Privacybeleid

Het is eenvoudig.

Wij respecteren de privacy van onze klanten, partners, medewerkers, sollicitanten en andere bezoekers van onze websites die ons persoonlijke informatie geven. Wij erkennen de noodzaak voor de nodige beveiliging and de correcte omgang met zulke persoonlijke informatie die u ons geeft.Ons beleid is dan ook tamelijk simpel: we delen u persoonlijke informatie met niemand zonder uw toestemming.

Kredietkaarttransactie

Office Timeline verzamelt slechts dan uw persoonlijke informatie, indien u contact met ons opneemt of feedback geeft, en gebruikt die gegevens dan alleen om u van dienst te zijn. Indien u besluit onze software te kopen, zult u gevraagd worden om uw contactinformatie (zoals uw naam en emailadres) te geven, alsmede betalingsinformatie (zoals uw kredietkaartnummer en de afloopdatum). Deze informatie wordt gebruikt om u de software in rekening te stellen en uw bestelling te voltooien. Uw kredietkaartgegevens worden in het geheel behandeld door onze handelspartner Stripe.Uw kredietkaartinformatie noch de gegevens over de financiële transactie worden niet door ons behandeld noch in enige vorm door Office Timeline opgeslagen. Het kan echter zijn dat Stripe bepaalde gegevens opslaat om aan hun verplichtingen onder de wet en regelgeving te voldoen.

Andere partijen

Persoonlijk informatie die u met ons deelt wordt niet door ons verhandeld, verhuurt of verkocht met wie dan ook buiten onze Office Timeline firma of voor andere dingen gebruikt anders dan in deze verklaring bepaald. Het kan zijn dat we soms derden inschakelen om uw informatie namens ons te behandelen. Echter, geen van deze Office Timeline partners (zoals bijvoorbeeld uw kredietkaartfirma) heeft onze toestemming om uw gegevens te bewaren, delen of op te slaan of te gebruiken voor een andere reden dan de verzochte diensten te verlenen.

Beveiliging

Om onbevoegde toegang, publicatie en oneigenlijk gebruik van uw gegevens te voorkomen, hebben we de noodzakelijke materiele, elektronische en management stappen ondernomen, om de informatie te beschermen die we van u verzameld hebben in lijn met ons privacy beleid.

Veranderingen in deze verklaring

Office Timeline doet regelmatig updates van dit beleid.